‘School, waar?’

Op 1 december 2014 heeft Dr. Corrie Tijsseling onder grote belangstelling met succes haar proefschrift verdedigd:

‘School, waar?’¬†

Een onderzoek naar de betekenis van het Nederlandse dovenonderwijs voor de Nederlandse dovengemeenschap, 1790 – 1990

in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Schoolwaar

Je kunt het proefschrift hier gratis downloaden, als .pdf bestand.