Publicaties

 • Schermer, T., Cockart, R., Tijsseling, C. & Westerhoff, E. (2019). The road to the recognition of Sign Language of the Netherlands (NGT). In: M. de Meulder, J. Murray & R. McKee (Eds.), Recognizing sign languages. Bristol: Multilingual Matters.
 • Wauters, L.; Tijsseling, C.; Van Gelder, H. & Bolier, W. (2017). Leesprofielen voor dove en slechthorende volwassenen. Van Horen Zeggen. Oktober 2017, 10-19. URL: http://vhz-online.nl/leesprofielen-voor-dove-en-slechthorende-volwassenen
 • Graas, D.; Tijsseling, C. & Trigt, P. van (2017). Haalbaarheidsonderzoek naar geweld in doven- en blindeninternaten. Den Haag: Commissie Geweld in de Jeugdzorg. URL: www.commissiegeweldjeugdzorg.nl.
 • Prawiro-Atmodjo, P.; Langendoen, M. & Tijsseling, C. (2016). Literatuurstudie naar de leefsituatie van vroegdove volwassenen. Sint-Michielsgestel: Koninklijke Kentalis.
 • Tijsseling, C. (2016c). Het geheel is meer dan de som der delen. In: J. Exalto & D. de Ruyter (Eds.), De toekomst van de historische pedagogiek. Amsterdam: Vrije Universiteit, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen.
 • Tijsseling, C. (2016b). J’ accuse… de Universiteit Utrecht. Gast-blog, diversiteitsblog Digitaal Universiteitsblad http://www.dub.uu.nl/artikel/opinie/jaccuse-universiteit-utrecht.html
 • Tijsseling, C. (2016a). Een goede docent is niet doof voor haar studenten. Gast-blog In1School. URL: http://www.in1school.nl/actueel/item/corrie-blogt-een-goede-docent-is-niet-doof-voor-haar-studenten
 • Tijsseling, C. (2015d). When You’re Not Average, Be(come) Excellent. Barriers and Opportunities for Deaf Students. In: H. Knoors & M. Marschark (Eds.), Educating Deaf Learners: Creating a global Evidence Base. Oxford: Oxford University Press, 47-68.
 • Tijsseling, C. (2015c). Landman, Janneke Johanna (1919-2007). In: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Landman
 • Tijsseling, C. (2015b), Recensie Canon Gehandicaptenzorg: zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Markant, januari 2015.
 • Tijsseling, C. (2015a), Joodse Doven – dove Joden, een gemeenschap in vervolging. Auschwitz Bulletin, 59 (1), 13.
 • Tijsseling, C. (2014). School, waar? Een onderzoek naar de betekenis van het Nederlandse dovenonderwijs voor de Nederlandse dovengemeenschap, 1790-1990. Universiteit Utrecht, dissertatie. URL: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/300799
 • Tijsseling, C. The Christians’ Duty (2011). Religious influences on the founding of three institutes for the deaf in the Netherlands. In T. Hedberg (Ed.), No History, No Future: proceedings of the 7th DHI International Conference, Stockholm 2009, 30-36. Stockholm: Swedish Deaf History Society.
 • Rietveld-van Wingerden, M. & Tijsseling, C. (2010). Ontplooiing door communicatie. Geschiedenis van het onderwijs aan doven en slechthorenden in Nederland. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
 • Tijsseling, C. (2010). The reproduction of phonocentrism in education. In A. Wildemann (Eds.),Bildungschancen hörgeschädigter Schülerinnen und Schüler. Beiträge zur Bildungsdebatte. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
 • Tijsseling, C. & Tellings, A.E.J.M. (2009). The Christian’s Duty Toward the Deaf: Differing Christian Views on Deaf Schooling and Education in 19th-Century Dutch Society. American annals of the Deaf, 154(1), 36-49.
 • Tijsseling, C. (2008). Doof of zo? Wegwijzer bij gehoorverlies. Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers B.V.
 • Verstraete, P. & Tijsseling, C. (2007). Ongehoord verleden. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 32(4), 187-190.
 • Tijsseling, C. (2007). Van ‘redeloos vee’ tot object van beschaving. Lessen, 2(3), 14-21.
 • Tijsseling, C. (2006). Anders doof zijn. Een nieuw perspectief op dove kinderen. Twello: Van Tricht.
 • Tellings, A.E.J.M. & Tijsseling, C. (2005). An Unhappy and Utterly Pitiable Creature? Life and Self-Images of Deaf People in the Netherlands at the Time of the Founding Fathers of Deaf Education. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10(2), 193-202.
 • Tijsseling, C. (2005). From deafheid to Deafhood – A different perspective on deaf children. Deaf Worlds. International Journal on Deaf Studies, 21(3), 30-46.
 • Tijsseling, C. & Rietveld-van Wingerden, M. (2004). ‘Een ongelukkig, bejammerenswaardig wezen’? Beeld en zelfbeeld van doven in de negentiende eeuw. Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs 2004. (pp. 7-35). Assen: Koninklijke van Gorcum BV.
 •  Verlinden, M., Tijsseling, C. & Frowein, H. (2001). A Signing Avatar on the WWW. In I. Wachsmuth & T. Sowa (Eds.), Proceedings of: Gesture and Sign Languages in Human-Computer Interaction, International Gesture Workshop. (pp. 169-172). London: Springer-Verlag.
 • Tijsseling, C. (2000). Deaf Culture and Special Education vis-a-vis Integration, Mainstreaming and Inclusion. In L. Leeson (Eds.), Looking Forward. EUD in the 3rd Millennium – the Deaf Citizen in the 21st Century. (pp. 74-88). Gloucestershire: Douglas McLean.
 • Tijsseling, C. (1999). Verbeter de wereld, begin bij een ander!. In E. van den Berg, I. Boerefijn & J. Weerdenburg (Eds.), ’s Lands wijs, ’s lands eer. Universaliteit van mensenrechten. (pp. 153-156). Utrecht: Prestige.