Publicaties

 

 • Rietveld-van Wingerden, M. & Tijsseling, C. (2010). Ontplooiing door communicatie. Geschiedenis van het onderwijs aan doven en slechthorenden in Nederland. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
 • Tijsseling, C. (2010). The reproduction of phonocentrism in education. In A. Wildemann (Eds.),Bildungschancen hörgeschädigter Schülerinnen und Schüler. Beiträge zur Bildungsdebatte. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
 • Tijsseling, C. & Tellings, A.E.J.M. (2009). The Christian’s Duty Toward the Deaf: Differing Christian Views on Deaf Schooling and Education in 19th-Century Dutch Society. American annals of the Deaf, 154(1), (pp. 36-49).
 • Tijsseling, C. (2009). The Christians’ Duty. Religious influences on the founding of three institutes for the deaf in the Netherlands. In T. Hedberg (Eds.), No History, No Future: proceedings of the 7th DHI International Conference, Stockholm 2009(pp. 30-36). Stockholm: Swedish Deaf History Society.
 • Tijsseling, C. (2008). Doof of zo? Wegwijzer bij gehoorverlies. Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers B.V..\
 • Verstraete, P. & Tijsseling, C. (2007). Ongehoord verleden. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 32(4), (pp. 187-190).
 • Tijsseling, C. (2007). Van ‘redeloos vee’ tot object van beschaving. Lessen, 2(3), (pp. 14-21).
 • Tijsseling, C. (2006). Anders doof zijn. Een nieuw perspectief op dove kinderen. Twello: Van Tricht.
 • Tellings, A.E.J.M. & Tijsseling, C. (2005). An Unhappy and Utterly Pitiable Creature? Life and Self-Images of Deaf People in the Netherlands at the Time of the Founding Fathers of Deaf Education. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10(2), (pp. 193-).
 • Tijsseling, C. (2005). From deafheid to Deafhood – A different perspective on deaf children. Deaf Worlds. International Journal on Deaf Studies, 21(3), (pp. 30-46).
 • Tijsseling, C. & Rietveld-van Wingerden, M. (2004). ‘Een ongelukkig, bejammerenswaardig wezen’? Beeld en zelfbeeld van doven in de negentiende eeuw. Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs 2004(pp. 7-35). Assen: Koninklijke van Gorcum BV.
 •  Verlinden, M., Tijsseling, C. & Frowein, H. (2001). A Signing Avatar on the WWW. In I. Wachsmuth & T. Sowa (Eds.), Proceedings of: Gesture and Sign Languages in Human-Computer Interaction, International Gesture Workshop(pp. 169-172). London: Springer-Verlag.
 • Tijsseling, C. (2000). Deaf Culture and Special Education vis-a-vis Integration, Mainstreaming and Inclusion. In L. Leeson (Eds.), Looking Forward. EUD in the 3rd Millennium – the Deaf Citizen in the 21st Century.(pp. 74-88). Gloucestershire: Douglas McLean.
 • Tijsseling, C. (1999). Verbeter de wereld, begin bij een ander!. In E. van den Berg, I. Boerefijn & J. Weerdenburg (Eds.), ‘s Lands wijs, ‘s lands eer. Universaliteit van mensenrechten.(pp. 153-156). Utrecht: Prestige.