Corrie Tijsseling

Corrie Tijsseling werd op 6 september 1966 geboren te Leersum. In 1983 behaalde zij het MAVO-diploma aan De Stijgbeugel te Arnhem, een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor auditief beperkten. Daarna behaalde zij in 1984 aan de lagere Technische School De Boulevard te Arnhem het diploma Grafische Technieken om vervolgens binnen een praktijkopleiding in 1986 het diploma Grafisch Vakman te behalen.

Na een periode werkzaam geweest te zijn in de grafische industrie begon zij een avondopleiding bij het Wellant College in Houten en behaalde zij in 1994 het diploma Vakbekwaam Hovenier.

De eerste stap op weg naar een academische loopbaan zette zij met het behalen van het Colloquium Doctum examen in 1997, waarmee zij toegelaten werd tot de deeltijdopleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. In 2004 behaalde zij haar doctoraalexamen in een vrije afstudeerrichting. Het afstudeeronderzoek is een theoretische beschouwing van opvoeding en onderwijs van dove kinderen en werd gepubliceerd onder de titel “Anders doof zijn. Een nieuw perspectief op dove kinderen” (2004). Tijdens haar studie was Corrie werkzaam bij het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel, later genaamd Viataal. Zij was achtereenvolgens en in verschillende projecten werkzaam als projectassistent, projectmedewerker en projectleider. Daarnaast was zij gedurende perioden werkzaam als studentassistent bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. In 2005 begon zij aan de Radboud Universiteit haar promotieonderzoek. De afronding vond aan de Universiteit Utrecht plaats.

Sinds 2006 is Corrie als docent werkzaam bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zij geeft en coördineert cursussen op het gebied van theoretische en historische pedagogiek, wetenschapsfilosofie en ethiek. In 2011 behaalde zij de basiskwalificatie voor universitair onderwijs (BKO) en in het academisch jaar 2013-2014 werd zij gekozen als Docent van het Jaar.

Naast deze functie is Corrie nationaal en internationaal onbezoldigd actief op het gebied van de belangenbehartiging van doven, zowel in advies- als bestuursfuncties. Daarnaast zet zij zich in voor de bescherming van het historisch-culturele erfgoed van Doven in het algemeen, onder andere als bestuurslid en webeditor bij Deaf History International, en van de Nederlandse Dovengemeenschap, onder andere door onderzoek uit te voeren voor de stichting DovenShoah.